ETO-REX - System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych

Tytuł Projektu:

System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych

Termin realizacji:

1.07.2011 – 30.06.2014

Opis:

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania unikalnego w skali światowej, wielowarstwowego systemu klasy ETO (Engineer-to-order) nowej generacji dla branży lotniczej „ETO-REX” z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych. Kolejnym etapem projektu będzie wdrożenie stworzonego rozwiązania i zaoferowanie systemu na rynku w formule SaaS (Software as a Service).

Projekt realizowany w ramach efektywnej współpracy dwóch firm badawczych:
  1. 3is.pl Krzysztof Lis, Braci Niemojowskich 65/2, 62-800 Kalisz
  2. E-day Sp. z o.o., ul. Żabińskiego 55b/17, 44-121 Gliwice
1. 3is.pl Krzysztof Lis

Umowa nr POIG.01.04.00-30-060/10-00

Biuro Projektu mieści się w Kaliszu (62-800) przy ul. Braci Niemojowskich 65/2

Wydatki ogółem: 3 006 308,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 2 609 400,00 PLN

Dofinansowanie: 1 851 600,00 PLN

2. E-day Sp. z o.o.

Umowa nr POIG.01.04.00-24-061/10-00

Biuro Projektu mieści się w Gliwicach (44-121) przy ul. Żabińskiego 55b/17

Wydatki ogółem: 1 928 202,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 1 711 100,00 PLN

Dofinansowanie: 1 188 400,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość